Znana i nowa metoda

Wybierając do pomocy nauczyciela-wolontariusza, zdecyduj się na kogoś, komu znana jest ta metoda i kto chętnie przeprowadzi ją w stanowczy i rzeczowy sposób. Takim idealnym nauczycielem będzie osoba ucząca młodsze lub starsze dzieci, ponieważ wyklucza to ewentualność chłonnej publiczności. Z reguły starsi uczniowie nie lubią przebywać w jednej klasie z młodszymi uczniami i vice versa. Jeżeli jesteś nauczycielem gimnazjum lub szkoły średniej, możesz wybrać nauczyciela starszego stażem lub realizującego bardziej zaawansowany program nauczania, który nie toleruje wygłupów czy przeszkadzania na lekcji. Zadaniem zaprzyjaźnionego nauczyciela jest zapewnienie dziecku miejsca do siedzenia oraz kontrolowanie upływu czasu. Nie jest to dobry moment na prowadzenie przesłuchań („Co tym razem zmalowałeś?”) ani ośmieszanie („Nie, znowu ty!”). Doświadczenie to nie powinno być także nagrodą ani czymś przyjemnym. Jeżeli dziecko współpracuje podczas przerwy, a tak jest zazwyczaj, powraca do swojej klasy, gdy czas odosobnienia się kończy. Możesz zapobiec wielu przypadkom testowania granic, nieposłuszeństwa czy niepotrzebnego zamieszania, jeżeli zaznajomisz uczniów z procedurą przerwy, zanim jej użyjesz, najlepiej podczas pierwszych dni nowego roku szkolnego. Upozoruj hipotetyczne sytuacje i przeprowadź swoich uczniów przez całą procedurę, aby zobaczyli, jak ona działa. Przyjrzyj się następującemu przykładowemu wprowadzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *