Zaprzyjaźniony nauczyciel

Starsi uczniowie często próbują zakwestionować dwuetapową procedurę, nie zgłaszając się do zaprzyjaźnionego nauczyciela czy do wewnątrzszkolnego pokoju zawieszeń uczniów (WZU). Jak powinniśmy radzić sobie z tym problemem? Przysyłający uczniów nauczyciele powinni rutynowo kontaktować się z zaprzyjaźnionymi nauczycielami lub opiekunami WZU w celu zweryfikowania obecności uczniów. Uczniowie powinni ponosić odpowiedzialność za nieobecność i nadrobić ten czas, zostając po lekcjach lub uczestnicząc w sobotnich zajęciach. Nie trzeba zbyt wielu takich doświadczeń, aby poprawić podporządkowywanie się dwuetapowej procedurze. Jak wiele zakłócania spokoju można tolerować? Kiedy należy użyć czegoś więcej niż procedury przerwy jako konsekwencji? Nauczyciele w różnym stopniu tolerują przeszkadzanie na lekcji. Niektórzy uważają, że dwa lub trzy incydenty w ciągu tygodnia to zbyt dużo, niezależnie od ucznia. Inni są w stanie tolerować dziesięć i więcej incydentów tygodniowo, jeżeli tylko widzą ogólną tendencję do poprawy. Jeżeli używasz dwuetapowej procedury przerwy konsekwentnie przez 4-6 tygodni i dostrzegasz jedynie minimalną poprawę w zachowaniu uczniów, czas zbadać powody leżące u podstaw tego zachowania i wziąć pod uwagę podjęcie innych kroków wychowawczych. W następnym rozdziale zbadamy strategie wychowawcze skuteczne w przypadku najbardziej rozrabiających uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *