Zakończenie

Wbrew utartym przekonaniom biuro dyrekcji nie jest dobrym miejscem, do którego należy odesłać nieposłusznych uczniów. W rzeczywistości jest to jedno z najbardziej nieodpowiednich miejsc. Gabinet dyrektora dostarcza rozrabiającym uczniom rozrywki i wzmacnia ich niewłaściwe zachowanie. Zwyczaj używania biura dyrektora jako „wysypiska” problemów wychowawczych jest jedną z najkosztowniejszych i stwarzających podziały praktyk szkolnych. Przyczynia się do wzrostu niezadowolenia wśród personelu szkoły oraz do marnowania cennego czasu i szkolnych środków. Jako lider szkolnego systemu wychowawczego dyrektor ma do spełnienia najważniejszą i zarazem najtrudniejszą rolę. Realizuje politykę szkoły, dostarcza dodatkowego wsparcia nauczycielom oraz jest odpowiedzialny za koordynację i zarządzanie organami wychowawczymi na terenie szkoły. Osoby wchodzące w skład kadry kierowniczej szkoły muszą być ekspertami w zakresie efektywnego wychowania i dyscypliny. Nie mogą sobie pozwolić na to, aby nimi nie być. Tego wymaga ich kierownicza rola, od tego zależy ich wiarygodność. Osoby te pra- ; cują z najbardziej wymagającymi uczniami, podejmują najtrudniejsze decyzje i i ponoszą największą odpowiedzialność za pomyślność lub niepowodzenia szkol- ; nego systemu wychowawczego.
Najlepszym sposobem na ucieczkę z dyscyplinarnego błędnego koła jest opra- i cowanie przejrzystej i efektywnej strategii wychowawczej, wprowadzenie w życie \ zestawu skutecznych procedur wychowawczych oraz przeprowadzenie szkoleń, I aby wszystkie osoby uczestniczące w procesie wychowawczym mogły pracować \ razem, opierając się na tych samych zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *