Zagadnienia organizacyjne

W założeniu swym rozpoczynający się okres drugiego dziesięciolecia Polski Ludowej w dziedzinie badań pedagogicznych, w tym i dydaktycznych, miał stać pod znakiem zogniskowania tych badań wokół ustalonego planu ogólnokrajowego. Trudna rola koordynowania prac badawczych przypadła w udziale Komitetowi Nauk Pedagogicznych PAN. Z przyczyn obiektywnych nie wszystkie zamierzenia Komitetu zostały zrealizowane. Niedostatek placówek badawczych oraz odbieganie od planu ogólnopolskiego tematyki podejmowanej przez pracowników nauki w indywidualnym badaniu oto przyczyny, dla których realizacja planowanych badań nie była pełna
Niemniej poważne były wysiłki Komitetu w kierunku zorganiozwa- nia i ukierunkowania działalności naukowej poszczególnych placówek. Niezależnie od organizowanych konferencji problemowych, poświęconych analizie dorobku nauk pedagogicznych i psychologicznych, na których przedyskutowano takie problemy, jak wykształcenie ogólne i politechniczne, popularyzacja wiedzy (1954), psychologiczna i pedagogiczna problematyka wydajności pracy (1954), modernizacja nauczania matematyki w szkołach ogólnokształcących (1958), reforma oświaty w Polsce
, Komitet Nauk Pedagogicznych powołał w roku 1955 zespoły badawcze, działające w ramach własnych pracowni bądź w placówkach wyższych uczelni. Wśród pięciu powołanych wówczas zespołów znalazł się też zespół, który miał podjąć badania z zakresu dydaktyki; był nim zespół, który pod kierunkiem K. Ajdukiewicza miał się zająć badaniami zagadnień logiki w procesie nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *