Zadaniem dydaktyki jest przenoszenie wyników badań do produkcji

Obok rozwijania własnych badań naukowych, zadaniem dydaktyki jak zresztą każdej innej nauki jest przenoszenie zarówno krajowych, jak i zagranicznych wyników badań do produkcji. Trzeba jednak stwierdzić, że na ogół nikła jest wyłączając ZSRR współpraca nasza z innymi krajami socjalistycznymi w rozwoju myśli dydaktycznej. Brak jej przede wszystkim koordynacji oraz skoncentrowania na wybranych, węzłowych zagadnieniach rozwoju tej dyscypliny. Trzeba jednak stwierdzić, że w ostatnim zwłaszcza okresie dydaktyka wkracza na drogę pełniejszego rozwoju. Wzrasta jej potencjał naukowy: powiększa się kadra samodzielnych pracowników nauki, zwiększa się ilość rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, przygotowuje się szereg publikacji z zakresu ważnych problemów dydaktycznych. Można więc powtórzyć za XI Plenum: „Potencjał ten pozwala dziś podjąć nowe i ambitniejsze zadania, pozwala już mówić ,nie o przezwyciężeniu zacofania, lecz o takim tempie i takich kierunkach rozwoju nauki i szkół wyższych, które odpowiadałyby roli nauki współczesnej i zadaniom obecnego etapu budowy socjalizmu w naszym kraju”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *