Zachęcanie do współpracy

Nie musimy czekać, aż sygnałem do użycia słów zachęty będzie niewłaściwe za- | chowanie. Za każdym razem, gdy dziecko pomaga, współpracuje lub wnosi włas- [ ny wkład, mamy możliwość użycia zachęcających komunikatów. Zachęta zwiększa prawdopodobieństwo dalszej współpracy ze strony dziecka. Rozważmy następujący przykład. Czteroletni Piotruś dostrzega swoją przedszkolankę idącą w kierunku drzwi z tacą pełną przekąsek. Ma zajęte obie ręce. Chłopiec otwiera jej drzwi i przytrzymuje, aby mogła przejść. Dziękuję Piotrusiu – zwraca się do niego przedszkolanka. – Wspaniały z ciebie pomocnik! – Chłopiec promienieje dumą. Była to także czytelna lekcja dla innych. Nauczyciel trzeciej klasy musi na chwilę opuścić salę, ponieważ na korytarzu czeka na niego któryś z rodziców. Dzieciaki mają świetną okazję, aby się powy- głupiać, jednak nie robią tego. Gdy nauczyciel wraca do sali, zastaje klasę pracującą w ciszy na swoich miejscach. Nauczyciel docenia współpracę uczniów i daje im to do zrozumienia. Dziękuję wam, że tak dobrze poradziliście sobie podczas mojej nieobecno- |: ści – mówi do nich. – Jesteście super. Wiedziałem, że mogę na was liczyć. i Kilka słów zachęty wypowiedzianych we właściwym czasie może dużo zna- ! czyć. Poniżej przedstawiam kilka przykładów: s „Podoba mi się to, w jaki sposób sobie poradziliście”. a „Twoja ławka wygląda dzisiaj świetnie”. »’ „Dobra robota!” s „Wasza pomoc jest dla mnie bardzo cenna”. *< „Wiedziałem, że mogę na was liczyć”, i „Dzięki, doceniam waszą troskę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *