Wyzwania, jakim musi sprostać dyrekcja

Gdy nieefektywne praktyki w klasach są wspierane iprzez nieskuteczne praktyki w gabinecie dyrektora, mamy do czynienia z najgor- rym scenariuszem. Problemy nie zostają rozwiązane. Morale szkoły podupada, “szyscy tkwią w tym samym błędnym kole. Z kolei gdy nieskuteczne praktyki klasie są wspierane przez efektywne praktyki w biurze dyrektora, problemy ajdują rozwiązanie, jednak dla dyrekcji jest to także błędne koło. Natomiast y efektywne praktyki w klasie są wspierane przez nieskuteczne praktyki w biu- rodzice i nauczyciele tracą zaufanie do dyrekcji, podupada morale persone- a gabinet dyrektora przypomina obrotowe drzwi, przez które przechodzą iąż ci sami nieposłuszni uczniowie. Najlepszym scenariuszem jest ten, który ma jakikolwiek sens. Gdy efektywne praktyki w biurze są wykorzystywane do wspierania skutecznych działań w klasie, nauczyciele i dyrekcja mogą współpracować i cieszyć się ze wzajemnego wsparcia. Nauczyciele radzą sobie z tyloma problemami, z iloma są w stanie poradzić sobie w obrębie swojej klasy, zaś dyrekcja wkracza jedynie wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna. Czas każdej ze stron jest respektowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *