Wytyczne dotyczące funkcjonowania pokoju zawieszeń wewnątrzszkolnych

Wybierz odpowiednie miejsce. Klasa powinna być wystarczająco duża, aby uczniowie mogli siedzieć w stosunkowo dużej odległości od siebie. 1 Dostarcz teczki pracy. Pokój zawieszeń powinien być spokojnym miejscem pracy uczniów. Nauczyciele, którzy odsyłają tutaj swoich podopiecznych, powinni przysłać wraz z nimi teczki pracy. * Jeżeli to konieczne, wprowadź tę procedurę. Szkoły podstawowe czy też pla- ! cówkl, w których rzadko zdarzają się ekstremalne przypadki niewłaściwe- i go zachowania, mogą zaadaptować tę metodę, używając pokoju zawieszeń ! jako drugiego etapu dwuetapowej procedury odosobnienia, opisanej w na- \ stępnym rozdziale.
I » Obarczaj uczniów odpowiedzialnością za niestawienie się w pokoju zawieszeń. Uczniowie, którzy nie zjawią się w pokoju zawieszeń, powinni nadrobić ten czas po lekcjach czy w czasie sobotnich zajęć, ewentualnie doświadczyć podobnej konsekwencji.
Obarczaj odpowiedzialnością nauczycieli, którzy przysyłają uczniów do pokoju zawieszeń. Formularze skierowania ucznia zawierają rubrykę, którą musi wypełnić nauczyciel. Należy wskazać w niej wszystkie kroki podjęte dotąd w celu rozwiązania problemu. S kierowanie takie powinno w sposób jednoznaczny wskazywać na to, że WZU jest właściwą konsekwencją niestosownego zachowania ucznia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *