Wykorzystanie pionowego i poziomego podziału wf

Według kategorii wieku oraz według płci, zawodu, typów środowiska itd. Badania metodyczne skupiają się głównie na odcinku wieku szkolnego, rzadko sięgając do wcześniejszych i późniejszych okresów ontogenezy. W związku z rozwojem gerontologii zaznacza się pewne zainteresowanie rolą ruchu w okresie inwolucyjnym. Stosunkowo najmniej wiemy o potrzebach ruchowych i pożądanych formach fizycznej rekreacji dla osób w wieku średnim. Poza tym istnieje znaczna dysproporcja w zaawansowaniu metod wf odniesionych do obu płci: sport kobiecy jest nieudolną kopią sportu męskiego; gimnastyka wypracowała stosunkowo więcej. form i metod dostosowanych do psychicznych i somatycznych właściwości ustroju kobiecego. Na tle imponujących osiągnięć rehabilitacji klinicznej słabo prezentuje się dorobek w zakresie defektologii. Niedostateczny jest też stopień opracowania zagadnień wf w szkołach zawodowych oraz problemu zróżnicowania potrzeb adaptacyjnych i wyrównawczych w poszczególnych grupach zawodowych. Jeśli chodzi o rodzaje prac badawczych, zaznacza się wybitna przewaga prac podstawowych i metodologicznych, a także prac przyczynkowych, zwłaszcza na zagęszczonych polach problemowych (badania rozwojowe, kontrola lekarska, analiza motoryczna). Razi brak badań krytycznych i weryfikacyjnych, mało jest prac o charakterze koncepcyjno-programowym, co utrudnia interpretację materiałów empirycznych. Zupełnie nie’ wypracowano techniki wdrożeń; nie prowadzi się pilnie potrzebnych studiów nad skutecznymi metodami krzewienia, kultury fizycznej (w takim sensie, jak krzewienie wiedzy praktycznej, oświaty sanitarnej itp.), co grozi zawężeniem kręgu jej społecznego oddziaływania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *