Węwnątrzszkolnę zawieszenie ucznia jako konsekwencja logiczna

Niektóre przypadki nieodpowiedniego zachowania, jak ekstremalne przejawy nie-: posłuszeństwa, zakłócania spokoju czy postępowanie zagrażające zdrowiu innych osób, wymagają usunięcia ucznia z klasy na nieco dłuższy czas. W takich sytu- \ acjach wewnątrzszkolne zawieszenie ucznia (WZU) może być skuteczną konse- i kwencją logiczną. * Damian, uczeń drugiej klasy gimnazjum, wie, że w sali nie należy nosić czap- ; ki, jednak postanawia sprzeciwić się szkolnej zasadzie. Na pierwszą lekcję przychodzi w czapce i czeka, aż nauczycielka poprosi go, aby ją zdjął. Gdy to robi, chłopak wybucha. Spadaj! – krzyczy. – Nie muszę przestrzegać waszych głupich zasad ani wysłuchiwać żadnych bzdur od pani ani nikogo innego. – Po tych słowach rozsiada się wyzywająco na krześle. Spakuj, proszę, swoje książki I idź do pokoju zawieszeń – mówi do niego rzeczowo nauczycielka. – Jutro będziesz mógł ponownie uczestniczyć w zajęciach. -Wręcza mu kartkę z zapisaną godziną i wysyła go do pokoju zawieszeń do końca lekcji. Damian ma nadzieję, że jego sprzeciw będzie dla niego przepustką do domu. Gdy zjawia się we wskazanym przez nauczycielkę miejscu, postanawia trwać przy swoim oryginalnym planie I nie zdejmuje czapki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *