W zakresie psychologii wf i sportu

Na uwagę zasługują badania Wiktorii Nawrockiej nad znaczeniem II układu sygnałowego w metodyce wf; szereg prac poświęconych genezie zainteresowań sportowych i motywacji u osób ćwiczących (Błachowski, Wasilewski, Kruk-Ołpiński, Olszewska); prace koncepcyjne Eugeniusza Geblewicza obejmujące zagadnienia tzw. postawy sportowej oraz psychologii widza sportowego; eksperymentalne badania Marii Geblewiczowej nad czasem reakcji odniesieniu do sportu. W zakresie problemów socjologicznych: prace Andrzeja Wohla nad historycznymi uwarunkowaniami rozwoju sportu oraz nad społecznym obrazem współczesnej kultury fizycznej w Polsce; badania Zygmunta Skórzyńskiego nad zakresem i strukturą ruchu rekreacyjnego w ośrodkach miejskich; prace Andrzeja Ziemilskiego „nad sportem jako rolą społeczną” oraz nad socjologiczną charakterystyką wczasów; badania Włodzimierza Humena nad formami i zaciągiem rekreacji ruchowej pracowników wielkich zakładów przemysłowych; studia porównawcze Teresy Wolańskiej nad instytucjami rekreacji masowej. Problemy te są podejmowane coraz częściej, zwłaszcza w odniesieniu do dynamicznie rozwijających się skupisk demograficznych (Tyszka w Płocku, Arabski w Nowej Hucie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *