W zakresie medycyny sportowej i kontroli lekarskiej

Przytoczone wyżej prace W. Missiuro i współpracowników, badania Wandy Czamockiej-Karpińskiej w zakresie metodyki prób czynnościowych w warunkach roboczego obciążenia organizmu oraz zastosowań metod rentgenologicznych dla celów diagnostyki zmian zachodzących w układzie ruchu, a także dla kontroli rozwoju układu krążenia; studia kliniczne Stanisława Bobera, zwłaszcza z dziedziny kardiologii; prace Wacława Sidorowicza w zakresie higieny i fizjopatologii sportu fizjologiczne i kliniczne studia Eligiusza Pteislera i współpracowników nad wpływem ćwiczeń fizycznych na organizm; prace kliniczne Stefana Łukasika i współpracowników w zakresie ortopedii i traumatologii w odniesieniu do sportu wyczynowego; prace Edwarda Kozińskiego i ininych (Weber, Weinberg-Onichimowska, Łukawska, Niedek), zdążające do ukształtowania nowego typu placówki lekarskiej kontroli nad zdrowiem ćwiczących, a mianowicie tzw. kliniki zdrowego człowieka, niewątpliwej zwiastunki medycyny przyszłości. W zakresie rehabilitacji (kinezyterapii): podstawowe badania W. Missiuro i współpracowników nad fizjologicznymi przesłankami procesów usprawnienia oraz nad funkcją mięśni przeszczepionych i rehabilitacją paraplegików: osiągnięcia szkoły Wiktora Degi (Tomaszewska, Milanowska i inni) w zakresie metod rehabilitacji inwalidów, zwłaszcza po amputacjach kończyn; prace ośrodka konstancińskiego (Marian Weiss, Janina Lachowa i inni) obejmujące szeroką gamę problemów rehabilitacji ortopedycznej, terapii pracą itd.; dorobek w zakresie gimnastyki korekcyjnej i wyrównawczej (kompensacyjnej) w odniesieniu do wad postawy, płaskostopia i bocznych skrzywień kręgosłupa skolioz (Wejsflog, Rudnicka, Malczyk, Smolik, Kozińska, Markiewicz i wielu innych); doświadczenia z zakresu defektologii, zwłaszcza badania Jana Dziedzica nad metodami wf niewidomych; prace Stefana Bąka nad rolą ruchu w leczeniu chorób naczyniowych; badania nad przebiegiem rehabilitacji w przypadkach gruźlicy płuc (Nauman, Jaskólski).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *