W odpowiedni sposób

Automatyczne bonusy przyznaje się za poradzenie sobie z ważnymi sytuacjami w ciągu dnia, takimi jak wejście do klasy i wyjście z niej we właściwy sposób, przejście z nauczania całej klasy do pracy indywidualnej czy właściwe zachowa  nie, gdy do klasy wchodzi woźny. Ponieważ trudno ocenić, ile czasu zaoszczędzono dzięki temu, że określone sytuacje przebiegały bez zakłóceń, nauczyciele muszą w arbitralny sposób określić ilość czasu, jaką należy przyznać w ramach nagrody, aby następny bonus trwał tyle samo. Jak sobie przypominacie, pan Bonusy CPZ są doskonałym sposobem na usprawnienie przejścia w ciągu dnia z jednej sytuacji edukacyjnej do drugiej, gdy okoliczności sprzyjają wygłupom czy innym niewłaściwym zachowaniom. Jastrzębski przyznał swoim uczniom automatyczny bonus w postaci 1 minuty za wczesne przybycie i zajęcie swoich miejsc po pierwszym porannym dzwonku. Bonusy CPZ są doskonałym sposobem na usprawnienie w ciągu dnia przejścia z jednej sytuacji edukacyjnej do drugiej, gdy okoliczności sprzyjają wygłupom oraz innym niewłaściwym zachowaniom. W grupowym systemie motywacyjnym CPZ kary łączą się z funkcją odpowiedzialności, czyniąc uczniów odpowiedzialnymi za niewłaściwą pracę na lekcji. Powinny być jednak używane w sposób wyważony i oznajmiane neutralnym, rzeczowym tonem. Nauczyciele, którzy przyznają kary w sposób oskarżycielski lub wyznaczają niewspółmiernie duże kary czasowe, rujnują pozytywny charakter metody CPZ oraz ryzykują przeobrażeniem jej w praktykę przymusową. Gorąco polecam, aby utrzymać neutralny ton, a do wyliczania kar czasowych za niewłaściwą pracę na lekcji używać stopera. Proces ma być sprawiedliwy, dokładny i ma prowadzić do pozytywnej nauki, a nie wywoływać niezadowolenie. Twoi uczniowie będą postrzegać taką karę jako logiczną konsekwencję niewłaściwej pracy na lekcji. Gdy klasa zasłuży sobie na minuty karne, zawsze powinieneś szukać możliwości przyznania bonusu czasowego, aby zrównoważyć stratę i podtrzymać pozytywny charakter tego systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *