Szkolna polityka dotycząca dyscypliny

Szkolna polityka dotycząca dyscypliny, nazywana również szkolnymi standardami zachowania, kodem dyscyplinarnym lub konsekwencjami za niewłaściwe zachowanie, dostarcza opisu procedur, których używają nauczyciele oraz dyrekcja, radząc sobie z problemami z dyscypliną w szkole. Szkolna polityka dotycząca dyscypliny obejmuje zarówno strategie przyzwalające, jak i restrykcyjne oraz wszystkie techniki znajdujące się pomiędzy tymi kategoriami. Niektóre są przejrzyste i efektywne, jednak większość to uproszczone, pasujące do wszystkiego seryjne listy karnych sankcji, stosowanych w razie poważnych lub powracających problemów dyscyplinarnych. Procedury te nie tylko nie są skuteczne, ale stają się również błędami wzmocnienia, które utrwalają cykl niewłaściwego zachowania i hamują cały system. Restrykcyjne i przyzwalające strategie dyscyplinarne powodują, że nauczyciele i dyrekcja ciągle tkwią w tym samym błędnym kole. Poniżej przedstawiam typową listę różnych sankcji czy konsekwencji, jakich powinien użyć szkolny personel na poziomie podstawowym: ostrzeżenie, utrata przerwy lub innych szkolnych przywilejów, powiadomienie rodzica (telefoniczne lub pisemne), ! zostawienie po lekcjach, wysłanie do biura dyrekcji, spotkanie z rodzicami,
* zawieszenie na pół dnia, zawieszenie na cały dzień, zawieszenie trzydniowe, ; odesłanie do szkolnej komisji do spraw wydaleń, skierowanie do uczestnictwa w specjalnych programach. A kim są ci uczniowie z „poważnymi lub powracającymi problemami dyscyplinarnymi”? Stanowią 10-15% wszystkich uczniów i powodują 90% szkolnych problemów z dyscypliną. Są to osoby, które nie reagują właściwie na restrykcyjne lub przyzwalające metody wychowawcze. Zapewne domyślasz się, że powyższa polityka wychowawcza nie pasuje do uczniów, którzy najbardziej ze wszystkiego potrzebują skutecznych metod wychowawczych. Zgadza się! Efekty są łatwe do przewidzenia – złość, frustracja, alienacja, żal, chęć odwetu, niskie morale oraz powracające problemy z zachowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *