Spróbuj jeszcze raz

„Spróbuj jeszcze raz” to prosta, konkretna oraz efektywna procedura wychowawcza, która jest używana niemal intuicyjnie przez nauczycieli przedszkolnych w odpowiedzi na mniej szkodliwe niewłaściwe zachowanie. Jednakże zastosowania tej metody rozciągają się daleko poza poziom przedszkolny. Może być bowiem używana zarówno w przypadku starszych dzieci, jak i nastolatków.
Procedura jest prosta. Gdy dziecko się niewłaści- Nacisk położony jest wie zachowa, użyj stanowczego, wyznaczającego grana skorygowane dzia- nice komunikatu oraz zachęć je do postąpienia we wła- łanie, a nie na nieod- ściwy sposób, mówiąc: „Spróbuj jeszcze raz”. Nacisk powiednie zachowanie. położony jest na skorygowane działanie, a nie na nieodpowiednie zachowanie. Dziecko otrzymuje jedynie kolejną możliwość pokazania, że potrafi dokonać lepszego wyboru i współpracować. Jeżeli zamiast tego dziecko wybierze sprzeciw, wówczas procedura prowadzi do ograniczonego wyboru lub logicznych konsekwencji. Rozważ następujące przykłady.
Do sali wbiega rozwrzeszczana grupa przedszkolaków, robiąc duże zamieszanie. Przedszkolanka zmuszona jest interweniować.
Dzieci, w sali powinniśmy używać ściszonego głosu. – Wyprowadza je na zewnątrz. – Spróbujcie jeszcze raz we właściwy sposób. – Dzieci wchodzą ponownie, ściszając głos. Marek, uczeń pierwszej klasy, jest osobą, która wykorzystuje każdą możliwą okazję, aby donieść na innych uczniów. Jego nauczycielka chce, aby chłopiec wziął na siebie trochę odpowiedzialności za rozwiązanie tego problemu. Następnego dnia Marek podchodzi do niej podczas zajęć matematycznych, aby się poskarżyć na jednego z kolegów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *