Skuteczne stosowanie procedury przerwy

Procedura przerwy jest efektywnym narzędziem wychowawczym, jeżeli jest używana zgodnie z planem – jako konsekwencja logiczna. Wysyła dzieciom same pożądane sygnały. Przerywa ich niewłaściwe zachowanie. Oddziela je od publiczności i zapłaty za przeszkadzanie, pomaga też dzieciom szybko odzyskać panowanie nad sobą, aby z powrotem mogły brać udział w lekcji. Nauczyciele lubią tę metodę, ponieważ mogą szybko I efektywnie zapanować nad niewłaściwym zachowaniem uczniów, nie tracąc cennego czasu lekcyjnego. Dyrekcja również ceni metodę przerwy, gdyż zakłócający spokój uczniowie nie muszą odwiedzać gabinetu dyrektora, a nauczycielom pozwala ona zapanować Nauczyciele lubią metodę przerwy, ponieważ mogą szybko i efektywnie zapanować nad niewłaściwym zachowaniem uczniów, nie tracąc cennego czasu lekcyjnego. nad niepożądanym zachowaniem na poziomie klasy. Procedura jest łatwa w zastosowaniu i może być używana na wszystkich poziomach – w przedszkolu, szkole podstawowej, a nawet średniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *