Rozwiązywanie problemów z odrabianiem lekcji

Jednym z najczęstszych tańców, jakich jestem świadkiem w mojej pracy doradczej, jest taniec rodziców oraz dzieci przy odrabianiu lekcji: rodzice przypominają, perswadują, grożą i udzielają reprymendy, zaś dzieci unikają, szukają wymówek, opierają się, ociągają oraz zwlekają. Jak w większości tańców, istnieje wersja restrykcyjna, która jest odrobinę głośniejsza, oraz wersja przyzwalająca, bardziej rozwlekła. Niektórzy rodzice stosują oba warianty. Możecie to nazwać „bitwami o zadania domowe”, „wieczornymi sesjami przymusu” czy jakkolwiek inaczej, jednak jedna rzecz jest pewna: uwikłanych jest w to wielu rodziców. Większość nich nie potrafi powiedzieć, jak do tych tańców doszło ani co je napędza, podobnie jak nikt nie wie, w jaki sposób położyć im kres. Do kogo rodzice mogą się zwrócić o pomoc? Przy odrobinie szczęścia – do Ciebie. Niniejszy rozdział pokaże Ci, jak pomóc rodzicom w zakończeniu tańców przy odrabianiu lekcji i przenieść odpowiedzialność za wykonanie prac domowych na właściwe osoby, czyli na dzieci. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że odrabianie lekcji funkcjonuje w systemie, w którym wymagane jest uczestnictwo trzech stron: rodziców, nauczyciela oraz dziecka. Każdej z nich dotyczy odmienny zestaw zadań lub obowiązków do wykonania, od których zależy, czy system odrabiania lekcji będzie funkcjonował bez zakłóceń i pozostanie w stanie równowagi. System ten może się załamać, i często tak się dzieje, kiedy wkład poszczególnych stron jest zbyt duży lub zbyt mały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *