Rola dyrekcji w procesie wychowawczym

Dyrekcja szkoły odgrywa najważniejszą rolę w szkolnym programie dyscyplinar- no-wychowawczym. To ona realizuje szkolną politykę: zapewnia dodatkowe wsparcie nauczycielom, koordynuje nadzór nad boiskiem szkolnym, stołówką, biblioteką i korytarzami, a także organizuje szkolenia pracowników. Musi stawić czoła najtrudniejszym przypadkom. Podejmuje najtrudniejsze decyzje i dźwiga największy ciężar odpowiedzialności. Odpowiedzialność dosłownie puka do jej drzwi. Kadra kierownicza szkoły musi się składać z ekspertów w zakresie skutecz- , nej dyscypliny i wychowania. Osoby te nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tymi ; ekspertami nie być. Wymaga tego ich kierownicza rola, a zależy od niej ich wia- 1 rygodność. Na szali waży się zaufanie personelu i morale szkoły. Każdy w tym i systemie liczy na ich przywództwo i efektywność. Praktyki wychowawcze, stoso- i wane przez dyrekcję, wyznaczają standard dla całej szkoły.
Kierując szkolnym systemem wychowawczym, dyrektorzy poświęcają dużo czasu na dwa rodzaje obowiązków: (1) realizowanie szkolnej polityki dyscyplinarnej oraz (2) dostarczanie dodatkowego wsparcia poszczególnym nauczycielom. Przyjrzyjmy się tym obowiązkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *