Projekty praktyczne i poczynania wychowawcze

Zgodnie ze sformułowanym powyżej założeniem, iż twórcza teoria oparta na naukowej refleksji filozoficznej i powiązana z potrzebami praktyki jest równocześnie krokiem naprzód w praktyce, Bogdan Suchodolski nie poprzestaje na koncepcjach teoretycznych, lecz na ich podstawie formułuje w innych dziełach szereg dezyderatów i . Chodzi tu głównie o takie książki, jak Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania (Warszawa 1959, Nasza Księgarnia), O program świeckiego wychowania moralnego (Warszawa 1961, Nasza Księgarnia), ą zwłaszcza Szkoła podstawowa w społeczeństwie socjalistycznym (praca zbiorowa pod redakcją Suchodolskiego, 1963, Ossolineum). Ta ostatnia książka „przynosi propozycję wszechstronnego i konkretnego rozwiązania problematyki wychowania i nauczania na szczeblu szkoły podstawowej, propozycję opartą na konsekwentnym wyciągnięciu wniosków z zasady, iż społeczeństwo socjalistyczne wymaga wytworzenia rzeczywiście nowych ludzi, zdolnych do zapewnienia jego dalszego rozwoju”. B. Suchodolski pokazuje (w innych pracach rozciąga to i na szczebel szkoły średniej), jak organizować w naszych warunkach wychowanie i wykształcenie, aby wprowadzić młodzież w zespoły nowocześnie określonych i zintegrowanych dziedzin nauki i techniki oraz w podstawowe kierunki działalności praktycznej, nie zaniedbując jednocześnie wychowania przez życie społeczne i przez sztukę. W pracach B. Suchodolskiego znajdujemy ¡najszersze oświetlenie filozoficznych podstaw problematyki pedagogicznej. W pracach innych polskich pedagogów refleksja filozoficzna wiązała się z podejmowaną przez nich problematyką i badaniami bądź w zakresie wychowania umysłowego, bądź w zakresie wychowania moralnego, bądź w zakresie kształcenia politechnicznego, bądź w zakresie wychowania estetycznego. Niestety, niemal nie ruszona z tego punktu widzenia jest dziedzina wychowania fizycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *