Polski Związek Głuchych

Komisja Naukowa do Spraw Głuchoty przy Polskim Związku Głuchych została zorganizowana w 1959 r. (przewodniczący Kazimierz Kirejczyk). W ramach Komisji powołano sekcje: medyczno- audiologiczną, psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacji zawodowej, rehabilitacji mowy, wychowania fizycznego, artystyczną i socjalną. Komisja Naukowa prace swe związała z potrzebami, głuchych, dlatego przeprowadziła analizę obecnej ich sytuacji, opracowała projekty zmian oraz wykonała szereg prac zmierzających do ich realizacji. Sprawozdanie sygnalizuje szereg tytułów opracowań (o charakterze przyczynkowym) problemów związanych z kształtowaniem się mowy i myślenia u dzieci głuchych oraz ich kształcenia. Ponadto: Opracowywane są monografie placówek i instytucji zajmujących się sprawą głuchych. Zorganizowano wspólnie z Instytutem Matki i Dziecka oraz ZNP Sesję Naukową w sprawie reformy opieki i kształcenia dzieci głuchych. Opracowano i wysłano na IV Światowy Naukowy Kongres Głuchych w Sztokholmie 25 referatów, z których część stanowiła całkowicie nowy wkład w sprawę rehabilitacji głuchych. Złożono w archiwum opracowania związane z historią głuchych w Polsce oraz zorganizowano bibliotekę naukową związaną z problematyką głuchych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *