Podsumowanie

Konsekwencje logiczne są zorganizowanymi możliwościami uczenia się. Zostają zaaranżowane przez osobę dorosłą, doświadczone przez dziecko oraz mają logiczny związek z sytuacją lub niewłaściwym postępowaniem. Konsekwencje logiczne wyznaczają złoty środek dla szkolnych metod wychowawczych. Realizują wszystkie nasze cele wychowawcze. Kładą kres nieodpowiedniemu zachowaniu. Uczą odpowiedzialności, propagując w klasie relacje oparte na współpracy. Zapoznaj się z nimi. Zaprzyjaźnij się z nimi. Są Twoją przepustką do uzyskania wiarygodności w oczach uczniów. Konsekwencje logiczne są łatwe w zastosowaniu, jeżeli myślimy prostymi, logicznymi kategoriami I przestrzegamy kilku ogólnych wytycznych. Większości wypadków niewłaściwego zachowania towarzyszy przynajmniej jedna z następujących okoliczności: interakcja dzieci z innymi dziećmi, dzieci z dorosłymi, dzieci z przedmiotami, dzieci podczas jakiejś czynności czy dzieci i ich przywileje. Z reguły możemy zastosować jakieś logiczne konsekwencje, jak choćby odseparowanie chwilowo jednego dziecka od drugiego, dziecka od dorosłego, dziecka od przedmiotu (np. od zabawki), dziecka od czynności (np. zabawy) czy też od przywileju (np. przerwy). W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów zastosuj logiczne konsekwencje w trybie natychmiastowym i używaj ich tak często, jak tylko zajdzie potrzeba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *