Pewne próby rozwiązywania zagadnień kształcenia politechnicznego

Spotykamy w kilku szkołach województw zielonogórskiego, krakowskiego i lubelskiego. We Wschowie zorganizowano współpracę ze spółdzielnią rolną. Od szeregu lat eksperymentuje politechniczny kierunek kształcenia szkoła ogólnokształcąca w Skarżysku Kamiennej. Interesujące badania w tym zakresie podjęły kuratoria okręgów szkolnych we Wrocławiu (badanie skuteczności praktyk produkcyjnych uczniów w opanowaniu wiedzy) oraz w Zielonej Górze (badanie wyników nauczania w szkołach prowadzących praktyki produkcyjne młodzieży w zakładach produkcyjnych i porównanie z wynikami w tych szkołach, które nie prowadzą takich praktyk). Sprawozdanie z przeprowadzonych eksperymentów zawiera przygotowana pod redakcją T. Nowackiego publikacja pt. Próby politechniczne (Warszawa 1961, PZWS). Część tych sprawozdań znajduje się również w pracy zespołowej pod redakcją W. Okonia pt. Praca eksperymentalna w szkole (Warszawa 1963, PZWS). Wszystkie te próby mają jednak charakter żywiołowy, brakuje tu koordynacji poczynań oraz analizy i oceny, która by bądź uzasadniała potrzebę kontynuowania prób udanych, bądź likwidację prób chybionych. Próbuje te eksperymenty uchwycić i pokierować nimi, inicjując zresztą organizowanie nowych badań w tym zakresie, Zakład Kształcenia Politechnicznego Instytutu Pedagogiki kierowany przez T. Nowackiego. W tym celu popularyzuje praktyczne doświadczenia poszczególnych szkół i nauczycieli przez takie np. wydawnictwa, jak Szkół a życie i praca czy Politechnizacja w praktyce szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *