Na koniec

Radzenie sobie z ekstremalnym zachowaniem nie jest czymś, czego powinniśmy i się podejmować bez planu. Stawką jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych oraz nasza kariera. Potrzebujemy zestawu procedur, które będą nas chronić. Naszym nadrzędnym celem powinno być wywiązanie się z podstawowych zobowiązań prawnych i zobowiązań bezpieczeństwa wobec uczniów – czyli zapewnienie im opieki, bezpieczeństwa oraz podjęcie odpowiednich kroków w celu zmi- nimalizowania ryzyka.
Twój podstawowy plan zarządzania kryzysowego powinien obejmować co najmniej trzy następujące kroki: (1) odseparowanie uczniów od źródła niebezpieczeństwa, (2) zapewnienie im czasu na ochłonięcie w celu uspokojenia sytuacji oraz odzyskania panowania nad sobą oraz (3) wezwanie pomocy. Dodatkowe wsparcie zawsze powinno stanowić część Twojego planu. Próba użycia siły fizycznej czy inne metody bezpośrednie zwiększają poziom ryzyka i powinny być używane jedynie przez personel wyszkolony w przeprowadzaniu takich procedur. Większość nauczycieli twierdzi, że bezpieczniej i prościej jest odseparować całą klasę od nieposkromionego lub agresywnego ucznia, niż oddzielić tego ucznia od reszty klasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *