Masaz prostaty jak wyglada

Jest to reedycja wydania przedwojennego, bardzo znacznie zmieniona przez autora w ostatnich latach jego życia. Stanowi ona prawdziwą encyklopedię informacji o pedagogach wieku XX różnych orientacji ideologicznych i naukowych. Inną jeszcze próbą takiej informacji stał się wydany pod redakcją B. Suchodolskiego i W. Okonia w serii „Materiały do Studiów Pedagogicznych” tom rozpraw różnych autorów poświęcony rozwojowi myśli pedagogicznej. Tom ten pt. Z dziejów myśli pedagogicznej (1958) zawiera dwadzieścia kilka rozpraw różnych autorów o wybitnych pedagogach europejskich od sofistów i Platona aż do Diltheya i Dawida. Uzupełnieniem tego wydawnictwa jest wydany przez tych samych autorów w r. 1962 tom pt. Studia nad pedagogiką XX wieku (w serii „Zagadnienia Współczesnego Wychowania”, t. IV). Zawiera on rozprawy dotyczące pedagogów wieku XX, dopełniając w ten sposób książką Chmaja, zwłaszcza w zakresie ocen krytycznych pedagogiki burżuazyjnej tego okresu. Powyższy przegląd najważniejszych pozycji wydawniczych z dziedziny historii myśli pedagogicznej, obejmujący edycje tekstów, materiałów źródłowych oraz podręcznikowo-encyklopedycznych informacji, wskazuje na znaczną intensywność pracy w tym zakresie. Nigdy w przeszłości dzieje myśli pedagogicznej nie były przedmiotem tak żywego i powszechnego zainteresowania, nigdy tak wielu pedagogów nie podejmowało tej właśnie tematyki. Ale’ znaczenie tych prac nie polega jedynie na ich ilościowych wynikach, pozwalających na studia specjalne i na rozszerzanie społecznego zasięgu znajomości myśli pedagogicznej. Ich znaczenie istotne polega na próbie nowego „odczytania” dziejów tej myśli, na próbie przesunięcia dotychczasowych perspektyw i sposobów wartościowania, na próbie nowego powiązania dążeń i potrzeb pedagogiki współczesnej, rozwijanej w kraju budującym socjalizm, z pedagogicznymi tradycjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *