Krol edyp test

Historyczny rozwój wychowania i pedagogiki napisanej przez S. Wołoszyna jako rozdział uniwersyteckiego podręcznika przygotowanego przez Instytut Nauk Pedagogicznych UW, pt. Zarys pedagogiki (1958). Było to pierwsze w Polsce Ludowej opracowanie podręcznikowe dziejów wychowania i dziejów myśli pedagogicznej: aczkolwiek przystosowane z konieczności do wymagań egzaminacyjnych, obowiązujących studentów nie specjalizujących się w pedagogice, przynosiło to opracowanie wiele nowego i ważnego materiału oraz wiele nowych ujęć. Kładło ono kres monopolowi podręcznika Kota, który jako jedyny pozostawał przez wiele lat źródłem wiedzy historycznej pedagogów. W drugim wydaniu Zarysu pedagogiki (1962) praca Wołoszyna uległa poważnym przeróbkom. W 1964 r. nakładem wydawnictwa PWN ukazało się obszerne studium charakterze podręcznikowym S. Wołoszyna pt. Dzieje wychowania myśli pedagogicznej w zarysie, będące znacznym rozszerzeniem i uzupełnieniem wspomnianej pracy. Szczególnie obszernie- zostały w nim potraktowane epoki nowsze (odmiennie, niż to zazwyczaj spotyka się w podręcznikach). Stanowi ono wstęp do trzytomowej publikacji: Materiały źródłowe do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, skorelowanej z układem podręcznika. W artykule tym przedstawiono po raz pierwszy w Polsce Ludowej syntetycznie rozwój myśli pedagogicznej, powstawanie i rozwój pedagogiki jako nauki, różnorodne koncepcje badań i różne ich wyniki, a wreszcie narodziny i rozwój pedagogiki marksistowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *