Końcówka

Dwuetapowa procedura przerwy jest znakiem stopu, który nieposłuszni uczniowie naprawdę rozumieją. Powstrzymuje ich nieodpowiednie zachowanie. Oddziela uczniów od ich publiczności oraz zapłaty za złe zachowanie, a także pomaga im szybko odzyskać samokontrolę, aby z powrotem mogli się włączyć do lekcji. Co ważne, metoda ta pozwala nauczycielom na zapanowanie nad niepożądanym zachowaniem na poziomie klasy, bez angażowania w to dyrekcji czy personelu pomocniczego. Dwuetapowa procedura przerwy jest niedrogim rozwiązaniem kosztownych problemów z zachowaniem. Procedura przerwy jest także uniwersalnym narzędziem wychowawczym. Może być stosowana w różnorodnych sytuacjach wobec dzieci z niemal każdej grupy wiekowej, od przedszkola do szkoły średniej. Dla większości uczniów jednoetapowa procedura jest wystarczająca, aby powstrzymać ich niewłaściwe zachowanie oraz pomóc im odzyskać panowanie nad sobą. Z kolei agresywni eksperymentatorzy mogą potrzebować procedury dwuetapowej, która dostarcza spotęgowanych konsekwencji w odpowiedzi na nasilające się nieodpowiednie zachowanie. Każdy kolejny etap coraz bardziej oddala zakłócające spokój dziecko od jego publiczności oraz zapłaty za niestosowne zachowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *