KONCEPCJA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE

Powojenna sytuacja w Polsce wymagała zasadniczej przebudowy systemu kształcenia artystycznego. Powołano nie mające nigdzie organizacyjnego i pedagogicznego precedensu szkoły artystyczne z równoległym programem kształcenia ogólnego i artystycznego kształcenia kierunkowego (muzyczne, plastyczne, baletowe), co w konsekwencji w zasadniczy sposób wpłynęło na ogólną kulturę intelektualną artystów. Szkolnictwo artystyczne rozwija się w naszym kraju bardzo aktywnie, a narastające wciąż nowe doświadczenia praktyczne pobudzają do nowych poszukiwań badawczych. W dziedzinie kształcenia kierunkowego muzycznego prowadzone są na szeroką skalę prace badawcze nad treścią i metodami mierzenia uzdolnień muzycznych i nad psychologią muzyki. W ostatnich latach podjęto również badania nad uzdolnieniami tanecznymi i plastycznymi. Ale ta specjalistyczna, problematyka kształcenia artystycznego wyznacza jeden tylko nurt badań, wiodących zresztą ku uogólnieniom przydatnym raczej dla metodyki szczegółowej. Z punktu widzenia natomiast ogólnej teorii wychowania estetycznego znacznie bardziej interesujący jest inny nurt badawczy, który wyrastając z kierunkowego kształcenia artystycznego wiedzie do wniosków ogólno pedagogicznych. Niektóre szkoły artystyczne od samego początku’pomyślane zostały jako wychowujące estetycznie w sposób ogólny bez ambicji przygotowania zawodowego. Szkoły muzyczne I stopnia (bez przedmiotów ogólnokształcących) i ogniska muzyczrie w bardzo szorokim zakresie realizują wychowanie muzyczne dzieci, upowszechniają ogólną kulturę muzyczną, zwłaszcza poprzez zajęcia z umuzykalnienia i rytmikę prowadzoną systemem Dalcroze’a. Także właściwie ogólnemu wychowaniu muzycznemu służą szkoły muzyczne I stopnia realizujące równocześnie program szkoły ogólnokształcącej. Tylko bowiem część uczniów kontynuuje naukę w liceach muzycznych, których zadaniem jest już kształcenie kadry muzyków zawodowych.
W procesie ogólnego wychowania estetycznego szczególną funkcję spełniają średnie szkoły plastyczne z przedmiotami ogólnokształcącymi. Licea technik plastycznych mogą być porównane w swoim charakterze ogólnym ido liceów baletowych czy muzycznych, przygotowują bowiem do zawodowej pracy artystycznej, licea sztuk plastycznych są natomiast zupełnie swoistymi szkołami ogólnokształcącymi, które budzą coraz żywsze zainteresowanie na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *