Klasowe tańce

Nauczycielka Tadka wcale nie chciała sprowokować gwałtownej próby sił z jednym ze swoich uczniów. Jej celem było powstrzymanie nieodpowiedniego zachowania chłopca i pozyskanie jego współpracy, ale użyła jednej z najpewniejszych metod, aby tego nie osiągnąć.
Zniechęcające komunikaty przynoszą często skutki odwrotne do zamierzonych. Wywołują opór, zamiast zachęcać do współpracy, i w sposób przewidywalny prowadzą do eskalacji niewłaściwego zachowania oraz prób sił. Zniechęcające komunikaty napędzają destrukcyjne klasowe tańce. Nauczycielka Tadka nie zdaje sobie sprawy z tego, Zniechęcające komuni- . katy napędzają destruk- ze zaczynając od sygnału, który me jest przejrzysty, Cyjne klasowe tańce. wpędza się w próbę sił. Gdy chłopiec testuje granice, nauczycielka jest sfrustrowana i zdenerwowana, następnie próbuje, metodą zawstydzenia, zmusić go do współpracy, krytykując i upokarzając go na oczach całej klasy. Nauczycielka koncentruje się na dojrzałości chłopca, a nie na jego niestosownym zachowaniu. Jej komunikat nie wyraża zaufania co do umiejętności współpracy chłopca czy poprawnego zachowania. W rzeczywistości nauczycielka mówi: „Nie jesteś w stanie tego zrobić, nie mam do ciebie zaufania i nie oczekuję współpracy”, zatem chłopiec nie współpracuje. Czy miałbyś ochotę współpracować z kimś, od kogo usłyszałbyś coś takiego? A może czułbyś się bardziej skłonny do tego, aby wziąć odwet? Tadek reaguje w sposób, w jaki zareagowałoby wielu z nas – oporem i rewanżem. Postrzega komunikat nauczycielki jako atak na własną osobę. Upiera się przy swoim i przechodzi do kontrnatarcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *