Kiedy stosować procedurę przerwy

Przerwa może być stosowana w różnych miejscach, takich jak klasa, boisko szkolne, biblioteka czy stołówka, w odpowiedzi na wiele różnych rodzajów niewłaściwych zachowań, określanych mianem zachowań celowych. Większość zachowań celowych przejawianych w klasie mieści się w ogólnej kategorii zachowania zakłócającego spokój lub należy do tych rodzajów zachowań, które zakłócają porządek w klasie, procedury czy też proces nauczania i uczenia się innych uczniów. Poniżej przytaczam przykłady kilku zachowań celowych/ na które w odpowiedzi możesz zastosować procedurę przerwy. Zachowanie polegające na zwracaniu na siebie uwagi Czteroletni Aleksander uwielbia skupiać na sobie każdy rodzaj uwagi. Gdy przedszkolanka czyta opowieść o zwierzętach gospodarskich, chłopiec naśladuje głos każdego z nich. Opiekunka prosi, aby przestał. Aleksander na chwilę się stosuje do tej prośby, do momentu, gdy podmiotem opowieści stają się świnie. Zaczyna wtedy głośno chrząkać. Aleksandrze, zajmij miejsce w ostatniej ławce – zwraca się do niego rzeczowo przedszkolanka. – To nie w porządku przeszkadzać wtedy, gdy czytam. – Nastawia minutnik na pięć minut. Chłopiec traci publiczność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *