Jak obliczyć staniny

W pięciu tomach mają być przedstawione źródła do dziejów kultury fizycznej, przy czym problematyka myśli pedagogicznej dotyczącej zagadnień wychowania fizycznego ma być w tym dziele szeroko uwzględniona. Poszczególne tomy są w opracowaniu różnych autorów; w roku 1959 ukazał się tom pt. Rozwój myśli, o wychowaniu fizycznym w dobie Odrodzenia przygotowany przez B. Suchodolskiego przy współpracy W. Ferenis i G. Witort. W roku 1964 ukazał się tom poświęcony praktyce wychowania fizycznego w okresie Renesansu i Oświecenia, bogato ilustrowany dokumentacyjnymi materiałami z dziejów ćwiczeń fizycznych, sportów i zabaw. Tom ten pt. Rozwój kultury fizycznej w okresie Odrodzenia i Oświecenia (1964) opracowali W. Ferens i R. Wroczyński. Całość wydawnictwa jak się można spodziewać  stanowić będzie jedyną w swoim rodzaju dokumentację źródłową w zakresie teorii (a także i praktyki) wychowania fizycznego. Niemal wszystkie cytowane tu wydania poprzedzane były wstępami informacyjno-krytycznymi i komentarzami, tak iż stawały się nie tylko źródłem surowego materiału, ale były również wyrazem wysiłków, mających na celu zajęcie stanowiska wobec historycznych tradycji pedagogiki. W niektórych przypadkach potrzeby tego rodzaju były silniejsze niż w irihych. Powstawały wówczas indywidualne lub zespołowe studia informacyjne lub informacyjno-krytyczne o niektórych wybitnych pedagogach. Tak np. w r. 1960 ukazał się pod redakcją A. Lewina tom pt. Kolektyw i praca w twórczości pedagogicznej A. Makarenki, będący, obszernym sprawozdaniem z sesji zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Instytut Polsko-Radziecki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *