Jak działa metoda CPZ

Jak ilustruje to powyższy przykład, czas preferowanych zajęć łatwo zorganizować i nietrudno tę metodę wprowadzić w życie. Na wszystkich poziomach nauczania (od przedszkola do szkoły średniej) możesz zacząć od wręczania, bez żadnych zobowiązań, prezentu CPZ. Jak dużo czasu powinieneś ofiarować? To zależy od wieku i poziomu dojrzałości Twoich uczniów. Na poziomie podstawowym (przedszkole i klasy początkowe) każdy dzień zaczyna się zazwyczaj od trzy- minutowego prezentu CPZ. Na poziomie starszych klas (klasy 4-6) w ramach CPZ obdarowuje się uczniów 20-30 minutami tygodniowo. Niektórym dojrzałym klasom, jak klasa pana Jastrzębskiego, wystarcza sesja CPZ raz w tygodniu. Na poziomach gimnazjum oraz szkoły średniej częstą praktyką jest jednorazowy trzydziestominutowy prezent CPZ ofiarowany w poniedziałki. Oczywiście takie ramy czasowe są jedynie wskazówkami. Możesz zwiększać lub zmniejszać częstość ofiarowywania początkowego bonusu minut w ramach CPZ w zależności od wieku Twoich uczniów.
Gdy nauczyciel przyznał już uczniom wstępną pulę minut, reszta czasu zostanie dodana lub odjęta w zależności od tego, czy uczniowie będą odpowiedzialni skoncentrowani na lekcji, czy też będą marnować czas lub nie skupią się na wyznaczonych im zadaniach. Połączenie bonusów oraz kar czasowych zwiększa sprawność i efektywność omawianego systemu motywacyjnego. Z jednej strony uczniowie mają kontrolę nad karami dzięki możliwości podjęcia decyzji dotyczącej tego, czy współpracować, czy też nie. Nauczyciel jedynie kontroluje czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *