Jądro ciemnosci streszczenie

W przygotowaniu znajduje się wiele innych pozycji, dzięki czemu spodziewać się można, iż „Biblioteka Klasyków Pedagogiki” stanie się najpoważniejszą, jaka kiedykolwiek w Polsce istniała, bazą i dla studiów w zakresie dziejów myśli pedagogicznej, i dla upowszechnienia znajomości jej najznakomitszych owoców. Uzupełnieniem „Biblioteki Klasyków Pedagogiki” stała się wydawana począwszy od r. 1957 również przez Ossolineum na zlecenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN seria pt. „Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej”. Obejmuje ona materiały dotyczące wybitnych pedagogów, jak również i teksty pisarzy pedagogicznych ważnych, ale takich, których trudno byłoby zaliczać do klasyków. W tej serii ukazała się m. in. w opracowaniu R. Wroczyńskiego Pedagogika pozytywizmu v,warszawskiego, prezentująca niedostępne od dawna teksty Wernica, Świętochowskiego, Chmielowskiego, Prusa i Szycówny. W tej serii ukazał się w trzech tomach zbiór najważniejszych pism Heleny Radlińskiej: tom I, pt. Pedagogika społeczna (1961), tom II, pt. Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa (1961). Tom III, zawierający jej studia historyczne i autobiografię, noszący tytuł Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, ukazał się w r. 1964.
Także i poza tymi seriami podejmowano i realizowano wiele inicjatyw wydawniczych w zakresie dziejów myśli pedagogicznej, zwłaszcza nowszej i najnowszej. Nasza Księgarnia wydała w latach 1957—1958 czterotomowy wybór pism Janusza Korczaka w opracowaniu Igora Newerlego, skromniejszy wybór wydano w opracowaniu E. Frydman w PZWS w r. 1957; w PZWS również ukazało się w latach 1955—1957 siedmiotomowe wydanie Dzieł Makarenki; PZWS podjął także wydanie Pism pedagogicznych A. B. Dobrowolskiego, zaplanowane na trzy tomy, przy czym niektóre z drukowanych w tym wydaniu rozpraw są ogłoszone po raz pierwszy z materiałów rękopiśmiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *