Instytutu Pedagogiki badania nad przebudową organizacji pracy szkolnej

Doprowadziły do opublikowania ich wyników w przygotowanej pod redakcją K. Lecha książce pt. Organizacja pracy uczniów w nauczaniu początkowym (Warszawa 1963, Nasza Księgarnia) oraz pracy zbiorowej pod redakcją tegoż autora pt. Organizacja pracy uczniów w szkole i w domu („Rocznik Instytutu Pedagogiki”, t. VII, Warszawa 1964, PZWS). W toku zaplanowanych dalszych badań ogłaszane będą wyniki w postaci zbiorowych publikacji, obejmujących zagadnienia pracy uczniów w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Niezwykle wciąż aktualny, nasuwający w praktyce szkolnej wiele trudności, problem domowej nauki ucznia był przedmiotem dalszych badań. Ich wyniki opublikowano w książce pt. Proces nauki domowej ucznia, która jest rozszerzonym wznowieniem publikacji pt. Praca domowa ucznia szkoły podstawowej. Autor uzupełnił poprzednie wydanie psychologicznym studium podstaw procesu uczenia się oraz nowymi badaniami nad zadawaniem i organizacją domowej pracy ucznia. Inną grupę zagadnień obejmują badania nad kontrolą, oceną i skutecznością nauczania. Wciąż aktualny problem kontroli i oceny wiadomości uczniów był przedmiotem badań kilku pracowników nauki. Na uwagę zasługują badania przeprowadzone przez S. Racinowskiego oraz I. Altszuler. S. Racinowski przeprowadził badania eksperymentalne, dzięki którym wskazał przyczyny błędów nauczycieli w kontroli i ocenianiu uczniów, i na tej podstawie wysnuł wnioski dotyczące metod, techniki kontroli oraz oceniania uczniów w oparciu o ustalone wskaźniki ocen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *