Instytut Pedagogiki i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Instytut Pedagogiki wspólnie z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN organizuje w roku 1953 w Warszawie sesję naukową poświęconą zagadnieniu kształcenia ogólnego. Program tej konferencji wypełniają m. in. referaty Z. Mysłakowskiego, S. Wołoszyna, M. Pęcherskiego i J. Pietera. Pod przewodnictwem B. Suchodolskiego przedyskutowano wówczas następujące tezy: 1. rolę i charakter kształcenia ogólnego w Polsce Ludowej, 2. treść kształcenia ogólnego i politechnicznego,
realizację socjalistycznej koncepcji kształcenia ogólnego i 4. dydaktyczne zasady doboru materiału nauczania w szkole średniej ogólnokształcącej. W wyniku tej konferencji podjęto pewne kroki zmierzające do przeprowadzenia selekcji oraz rewizji tematyki programowej. W okresie od 1949—1954 ukazuje się szereg publikacji z zakresu metodyk nauczania poszczególnych przedmiotów. Przeważają tu artykuły publikowane na łamach czasopism pedagogicznych, głównie „Życia Szkoły” i „Nowej Szkoły”. Ukazuje się również kilka monograficznych opracowań metodycznych, przede wszystkim w postaci materiałów. Szczególną wartość naukową mają materiały do metodyki nauczania matematyki w klasach licealnych (Z. Krygowska, S. Kulczycki, S. Stra- szewicz, Nauczanie geometrii w klasach licealnych szkoły ogólnokształcącej, red. S. Straszewicz, Warszawa 1954, PZWS), do metodyki nauczania matematyki w szkole podstawowej (J. Hawlicki, Z doświadczeń nauczania arytmetyki w klasie I, red. Z. Cydzik, [w:] Materiały do metodyki nauczania początkowego, Warszawa 1953, PZWS Instytut Pedagogiki), do metodyki nauczania fizyki (M. Jeżewski, C. Fotyma, Nauczanie fizyki w szkole podstawowej, Warszawa 1949). W roku 1951 ukazał się w „Życiu Nauki”artykuł B. Suchodolskiego I. Wojnar na temat: Badania w zakresie dydaktyki szkoły wyższej, przynoszący program badań w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *