Handlówka jelenia góra

Wyrazem tym stały się również dość, liczne publikacje przedstawiające w nowym świetle pedagogów powszechnie znanych w kołach nauczycielskich lub też zapoznające nauczycielstwo z pedagogami, o których dotychczas wiedziano bardzo mało lub zgoła nic. Ignacy Szaniawski przedstawił działalność Diesterwega (Diesterweg i wiosna ludów, 1949), M. Szulkin działalność N- K. Krupskiej (N. K. Krupska, wybitny pedagog radziecki, 1948), W, Ozga i W. Wojtyński przypomnieli postać Władysława Spasowskiego w dwóch książkach zawierających wybór jego pism (obie z r. 1949). W tym także okresie rozpoczęto wydawanie pism A. Makarenki (Poemat pedagogiczny, 1946, Pochód na Kuriaż, 1949 i 1950, Wychowanie w rodzinie, 1949, 1950, Problemy wychowania w szkole radzieckiej, 1950, i in.) oraz pierwszych o nim studiów. Studia te zainicjował A. Lewin rozprawką pt. Antoni Makarenko, czołowy pedagog radziecki (1947) i A. Kamiński książka pt. Pedagogika Antoniego Makarenki (1948). Potrzeba stworzenia szerszej i bardziej systematycznie uporządkowanej bazy dla kształcenia w zakresie myśli pedagogicznej, jak również i dla studiów nad nią, stała się punktem wyjścia wielkiego przedsięwzięcia wydawniczego, jakim jest „Biblioteka Klasyków Pedagogiki” wydawana, poczynając od r. 1955, przez Ossolineum z inicjatywy i pod opieką Komitetu Nauk Pegagogicznych PAN (redagowana w pierwszym okresie przez Wł. Heinricha). Zamierzeniem tej Biblioteki, złożonej z serii obejmującej pedagogów obcych i serii obejmującej pedagogów polskich, jest udostępnienie we wzorowych wydaniach najważniejszych dzieł pedagogicznych przeszłości. Chociaż tempo wydawania „Biblioteki Klasyków Pedagogiki” jest znacznie wolniejsze niż tempo wydawania analogicznej „Biblioteki Klasyków Filozofii”, to jednak w ciągu dziesięciu lat jej istnienia ukazało się wiele podstawowych pozycji. Z pedagogów obcych wydano dzieła Rousseau, Pestalozziego, Komeńskiego, Uszyńskiego, Locke’a, Spencera, Tołstoja; z pedagogów polskich dzieła Marycjusza z Pilzna, Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Staszica, Popławskiego, Konarskiego, Dawida.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *