Filmy lub programy

Dla wielu uczniów przerwa spędzona w biurze równa się oglądaniu interesującego filmu czy programu. Konsekwencja taka jest w rzeczywistości nagrodą, dużym błędem wzmocnienia. Pamiętaj: przerwa powin- Nie osiągniesz zamierzonego celu, jeżeli wyślesz dziecko do centrum rozrywki. na być czasem wolnym od wzmocnienia. Nie osiągniesz zamierzonego celu, jeżeli wyślesz dziecko do centrum rozrywki. Niektórzy nauczyciele wysyłają uczniów poza klasę, aby czas przerwy (odosobnienia) przesiedziell na korytarzu. Czy jest to zwyczaj godny polecenia? Ten wariant przerwy ma kilka wad. Uczeń często zostaje niepotrzebnie wykluczony z udziału w lekcji, a przebywanie na korytarzu stwarza problemy z nadzorem. W przypadku większości uczniów wystarczy zastosowanie procedury przerwy wewnątrz klasy, bez potrzeby wyłączania Ich z udziału w lekcji oraz pójścia na kompromis w kwestii Twojego obowiązku sprawowania nad nimi nadzoru. Z kolei dla tych uczniów, którzy potrzebują czegoś więcej, lepszym wyjściem wydaje się procedura dwuetapowa. Czy na miejsce zastosowania tej procedury można wybrać na przykład szkolną stołówkę, bibliotekę czy boisko szkolne? Tak. Wybierz krzesło, ławkę lub Inne dogodne miejsce z dala od innych dzieci. Nie zapomnij sprawdzać, Ile upłynęło już czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *