Dostarczanie dodatkowego wsparcia nauczycielom

Zajęciem, które pochłania chyba najwięcej czasu, jest zapewnienie przez dyrekcję dodatkowego wsparcia poszczególnym nauczycielom. Czym jest dodatkowe wsparcie? Odpowiedź zależy wyłącznie od szkolnej polityki dyscyplinarnej danej szkoły. Jedno z drugim idzie w parze. Nie można omawiać jednego bez jasnego zrozumienia drugiego. W wielu przypadkach wspierająca rola dyrekcji została już określona w ramach polityki dyscyplinarnej szkoły. Gdy szkolna polityka jest przejrzysta, dokładnie przemyślana i oparta na efek- j tywnych praktykach, każdy rozumie swoją rolę i obowiązki w procesie wychowawczym. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że biuro dyrekcji będzie niewłaściwie wykorzystywane lub nadużywane jako miejsce wychowawczych i dyscyplinarnych , praktyk. Natomiast jeżeli polityka ta jest nieklarowna, nieprzemyślana lub oparta na nieskutecznych praktykach, gabinet dyrekcji staje się „wysypiskiem” uczniów, którzy nie powinni się tu znajdować. Gdy szkolna polityka dyscyplinarna jest przejrzysta, dokładnie przemyślana i oparta na efektywnych praktykach, każdy rozumie swoją rolę i obowiązki w procesie wychowawczym. Przy rozpatrywaniu zagadnienia strategii oraz dodatkowego wsparcia wyłaniają się ważniejsze pytania: ; Jakie wsparcie zapewnia dyrektor? Czy praktyki wychowawcze stosowane w klasach są efektywne, czy nie? Czy f forma dodatkowego wsparcia jest właściwym sposobem ; wykorzystania czasu, jakim dysponuje dyrektor? Na koniec musimy rozpatrzyć jakość tego dodatkowego [wsparcia, jakie proponuje dyrekcja. Czy jest ono efektywne, czy nie? Przyjrzyjmy się różnym scenariuszom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *