Czas preferowanych

Jeżeli istniałoby narzędzie motywacyjne, które byłoby łatwe w użyciu, przyjemne dla Ciebie i Twoich uczniów, dzięki któremu byliby oni skoncentrowani na zadaniach i współpracy przez cały dzień, to czy użyłbyś go? Oczywiście. Większość nauczycieli zapłaciłaby każdą cenę za takie narzędzie. W takim razie mam dobre wieści. Narzędzie jest dostępne, a do tego – zupełnie darmowe! Określane jest jako czas preferowanych zajęć (CPZ) i może być używane wobec uczniów z każdej grupy wiekowej. Czas preferowanych zajęć nie jest tak naprawdę niczym nowym w realiach edukacyjnych. Jest to praktyka, która istnieje od dawna i oprócz modelu podstawowego ma wiele odmian. Jeden z najbardziej wyczerpujących opisów tej procedury wraz z jej licznymi wariantami można znaleźć w doskonałej książce Frederica Jonesa pod tytułem Positive Classroom Discipline (Pozytywna dyscyplina klasowa). Metoda CPZ jest grupowym systemem motywacyjnym, który wykorzystuje najcenniejszy w warunkach szkolnych czynnik – czas. Czas to przedmiot pożądania uczniów, dla zdobycia którego są w stanie ciężko pracować, a który Ty im z przyjemnością dasz, jeżeli będą wywiązywać się ze swoich obowiązków. Przy zastosowaniu CPZ nie ma przegranych. Genialność tej metody polega na tym, że integralnymi elementami systemu są odpowiedzialność oraz kreowanie pracy zespołowej. Twoi uczniowie, a nie Ty, są odpowiedzialni za to, jak wykorzystają swój czas na lekcji. Mogą zasłużyć na bonus w postaci czasu dla siebie w zamian za właściwą pracę na lekcji lub otrzymać punkty karne za pracę nieodpowiednią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *