Jak pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej?

Jak pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej?

Uczniowie, którzy posiadają silne umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mają ogromną przewagę we współczesnym społeczeństwie. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice wspierali ich w rozwijaniu tych umiejętności. W tym artykule omówię kilka skutecznych sposobów, jak możemy pomóc uczniom w rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

I. Wprowadzenie do komunikacji werbalnej

Komunikacja werbalna odnosi się do umiejętności wyrażania myśli i uczuć za pomocą słów. W celu wspierania uczniów w rozwijaniu tej umiejętności, nauczyciele mogą zastosować następujące metody:

 1. Wspieraj rozwój słownictwa poprzez codzienne czytanie i dyskusje. Organizowanie sesji czytania i rozmów pozwala uczniom na poszerzanie swojego słownictwa i zrozumienie różnych stilów komunikacyjnych.

Przykładowa lista wypunktowana słownictwa:

 • Synonimy: użyj różnych słów o podobnym znaczeniu, aby rozwijać różnorodność wyrażeń.
 • Antonimy: uczniowie mogą nauczyć się przeciwstawnych słów, co pomaga w zrozumieniu kontekstu komunikacyjnego.
 • Idiomy: wprowadzenie do popularnych idiomerów pomoże uczniom lepiej rozumieć język używany w codziennych rozmowach.
 1. Ćwiczenia pisemne: Pisanie jest doskonałym sposobem na rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej. Uczniowie powinni być zachęcani do pisania opowiadań, esejów, listów, dzienników i innych form pisemnych, które pomogą im w wyrażaniu swoich myśli w sposób precyzyjny.

 2. Role-play: Organizowanie sesji role-play daje uczniom możliwość praktykowania komunikacji werbalnej w realistycznym kontekście. W ten sposób uczą się poprawnego korzystania z języka i uczenia się konstruktywnych sposobów wyrażania swoich myśli i uczuć.

II. Rozwijanie umiejętności komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna obejmuje wyrażanie myśli i uczuć za pomocą gestów, mimiki, pozy ciała, kontaktu wzrokowego i tonu głosu. Oto kilka sposobów, jak można pomóc uczniom w rozwijaniu tej umiejętności:

 1. Praktykowanie asertywności: Naucz uczniów, jak wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób asertywny. Asertywność zachęca do otwartej, uczciwej i pozytywnej komunikacji niewerbalnej.

Przykładowe zachowania asertywne:

 • Bezpośredni kontakt wzrokowy: uczenie się patrzenia w oczy podczas rozmowy, co pokazuje zaangażowanie i szacunek dla drugiej osoby.
 • Wyprostowane i pewne pozy ciała: uczenie się trzymania się prosto i pewnie, co świadczy o pewności siebie i zaufaniu.
 • Jasnogłosne i stanowcze przekazywanie informacji: uczenie się wyrażania swoich myśli w sposób wyraźny i stanowczy.
 1. Uczenie się interpretacji języka ciała: Przedstaw uczniom podstawowe znaczenia gestów i wyrażeń mimicznych. Naucz ich, jak rozpoznawać i interpretować różne reakcje ciała, aby lepiej rozumieć intencje i emocje innych osób.

Przykładowe znaczenia języka ciała:

 • Złożenie ramion: może oznaczać brak zaangażowania lub niezadowolenie.
 • Skierowanie ciała w daną stronę: może wskazywać na zainteresowanie lub uczestnictwo.
 • Uśmiech i szeroko otwarte oczy: może świadczyć o radości i przyjemności.
 1. Ćwiczenia grupowe: Organizuj zajęcia, w których uczniowie będą mieli szansę na interakcję z innymi uczniami, wymieniając się pomysłami, debatując i współpracując. Te ćwiczenia pomogą uczniom w praktykowaniu różnych form komunikacji niewerbalnej.

Podsumowanie:

Przykładanie dużej wagi do rozwoju umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej u uczniów jest niezwykle ważne. Poprzez stosowanie różnych metod, takich jak wspieranie rozwoju słownictwa, organizowanie sesji dyskusyjnych, ćwiczenia pisemne, role-play, praktykowanie asertywności i interpretacji języka ciała, możemy pomóc młodym ludziom w stawaniu się skutecznymi komunikatorami. Kształtowanie tych umiejętności w młodym wieku będzie miało ogromny wpływ na ich przyszłą karierę i rozwój osobisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *